Bảng giá vé máy bay

GIÁ MỘT CHIỀU TỪ TP. HỒ CHÍ MINH

 

Từ Đến Giá một chiều
(không gồm thuế, phí)
Giá một chiều
(gồm thuế, phí)
Thời gian bay Loại giá vé Đặt vé
Tp. Hồ Chí Minh Nha Trang 299.000VND 459.000VND 15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17
01/01/18-28/01/18
Tiết kiệm đặc biệt Mua
Tp. Hồ Chí Minh Đà Nẵng 399.000VND 569.000VND 15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17
01/01/18-28/01/18
Tiết kiệm đặc biệt Mua
Tp. Hồ Chí Minh Đà Lạt 299.000VND 459.000VND 15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17
01/01/18-28/01/18
Tiết kiệm đặc biệt Mua
Tp. Hồ Chí Minh Pleiku 299.000VND 459.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Tp. Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 299.000VND 459.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Tp. Hồ Chí Minh Phú Quốc 299.000VND 459.000VND 15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17
01/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt Mua
Tp. Hồ Chí Minh Đồng Hới 499.000VND 679.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Tp. Hồ Chí Minh Quy Nhơn 399.000VND 569.000VND 15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17
01/01/18-28/01/18
Tiết kiệm đặc biệt Mua
Tp. Hồ Chí Minh Huế 399.000VND 569.000VND 15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17
01/01/18-28/01/18
Tiết kiệm đặc biệt Mua
Tp. Hồ Chí Minh Hải Phòng 799.000VND 1.009.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Tp. Hồ Chí Minh Vinh 799.000VND 1.009.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Tp. Hồ Chí Minh Thanh Hóa 699.000VND 899.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Tp. Hồ Chí Minh Hà Nội 799.000VND 1.009.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua

 

GIÁ MỘT CHIỀU TỪ ĐÀ NẴNG

 

Từ Đến Giá một chiều
(không gồm thuế, phí)
Giá một chiều
(gồm thuế, phí)
Thời gian bay Loại giá vé Đặt vé
Đà Nẵng Hải Phòng 399.000VND 569.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Đà Nẵng Hà Nội 399.000VND 569.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt Mua
Đà Nẵng Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 569.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt Mua
Đà Nẵng Buôn Ma Thuột 599.000VND 789.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Đà Nẵng Đà Lạt 599.000VND 789.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Đà Nẵng Nha Trang 499.000VND 679.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Đà Nẵng Pleiku 499.000VND 679.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua

 

GIÁ MỘT CHIỀU CHO CÁC HÀNH TRÌNH KHÁC

 

Từ Đến Giá một chiều
(không gồm thuế, phí)
Giá một chiều
(gồm thuế, phí)
Thời gian bay Loại giá vé Đặt vé
Đồng Hới Hà Nội 299.000VND 459.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Hải Phòng Đà Nẵng 399.000VND 569.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Đà Lạt Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 459.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt Mua
Quy Nhơn Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 569.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt Mua
Pleiku Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 459.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Buôn Mê Thuột Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 459.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Phú Quốc Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 459.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt Mua
Nha Trang Tp. Hồ Chí Minh 299.000VND 459.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt Mua
Chu Lai Hà Nội 299.000VND 459.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Đồng Hới Tp. Hồ Chí Minh 499.000VND 679.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Huế Tp. Hồ Chí Minh 399.000VND 569.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt Mua
Quy Nhơn Hà Nội 499.000VND 679.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt Mua
Pleiku Hà Nội 399.000VND 569.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Buôn Ma Thuột Đà Nẵng 599.000VND 789.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Đà Lạt Đà Nẵng 599.000VND 789.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Nha Trang Đà Nẵng 499.000VND 679.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Pleiku Đà Nẵng 499.000VND 679.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Vinh Hà Nội 599.000VND 789.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Huế Hà Nội 399.000VND 569.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt Mua
Buôn Ma Thuột Hà Nội 699.000VND 899.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Đà Lạt Hà Nội 699.000VND 899.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt Mua
Hải Phòng Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 1.009.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Vinh Tp. Hồ Chí Minh 799.000VND 1.009.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Thanh Hóa Tp. Hồ Chí Minh 699.000VND 899.000VND 15/08/17-31/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua
Nha Trang Hà Nội 699.000VND 899.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt Mua
Phú Quốc Hà Nội 799.000VND 1.009.000VND 15/08/17-02/09/17
05/09/17-30/12/17
03/01/18-31/01/18
Tiết kiệm đặc biệt Mua
Cần Thơ Hà Nội 799.000VND 1.009.000VND 15/08/17-28/01/18 Tiết kiệm đặc biệt Mua