Lịch khởi hành nội địa tháng 11-12

BẢNG GIÁ

Mã số Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu
Giá tour Phương tiện Phòng đơn Ngoại quốc
01 ÐLFTVH_2017Đà Lạt Festival Hoa 2017
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
23,26/12/2017 KS 2 sao 3.218.000 Đã bao gồm 690.000 0
KS 3* loại 2 3.648.000 1.350.000
90 KM_TC-GGMùa Nước Nổi : Tràm Chim Tam Nông – Gáo Giồng
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
4,11,18,25/11/2017 KS 2 sao 1.448.000 Đã bao gồm 250.000 0
100 SG_TG-BTTiền Giang – Bến Tre
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe
5,12,19,26/11/2017

3,10,17,24/12/2017

Tiêu chuẩn 495.000 Đã bao gồm 0 50.000
102 SG-MN_VLVĩnh Long
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe
Tiêu chuẩn 876.000 Đã bao gồm 0 50.000
103 SG_ÐTĐồng Tháp – Gáo Giồng
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe
5,12,19,26/11/2017

3,10,17/12/2017

Tiêu chuẩn 595.000 Đã bao gồm 0 50.000
120 SG_CTTiền Giang – Cần Thơ
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
4,11,18,25/11/2017

2,9,16,23,30,31/12/2017

KS 3 sao 1.295.000 Đã bao gồm 250.000 100.000
KS 4 sao 1.420.000 400.000
121 SG-MN_CÐ-LX Châu Đốc – Long Xuyên
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
KS 2 sao 1.725.000 Đã bao gồm 250.000 100.000
122 TC-GGTràm Chim – Gáo Giồng
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
KS 2 sao 1.668.000 Đã bao gồm 250.000 100.000
140 PQ Phú Quốc
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
3,6,8,10,13,15,17,18,20,22,24,27,29/11/2017

25/12/2017

KS 2 sao 1.998.000 Máy bay

từ

1.386.000

đến

3.310.000

600.000 150.000
KS 3 sao 2.498.000 1.000.000
KS 4 sao 3.478.000 1.900.000
141 SG_ÐBSCL1Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
4,11,18,25/11/2017

2,9,16,23,30/12/2017

KS 2 + 3 sao 2.984.000 Đã bao gồm 700.000 200.000
KS 3 + 4 sao 3.884.000 1.300.000
142 ÐBSCL2Châu Đốc – Hà Tiên – Phú Quốc
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
4,11,18,25/11/2017

2,9,16,23/12/2017

KS 2 + 3 sao 5.438.000 Máy bay

từ

693.000

đến

1.655.000

1.500.000 250.000
KS 3 + 4 sao 6.778.000 2.500.000
143 SG_ÐBSCL3Châu Đốc – Hà Tiên – Phú Quốc – Cần Thơ
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Xe
4,11,18,25/11/2017

2,9,16,23/12/2017

KS 2 + 3 sao 7.450.000 Máy bay

từ

555.000

đến

1.325.000

1.900.000 300.000
KS 3 + 4 sao 9.330.000 3.500.000
144 SG_ÐBSCL4Phú Quốc – Hà Tiên – Cần Thơ
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Xe
3,10,17,24/11/2017

1,8,15,22/12/2017

KS 2 + 3 sao 5.935.000 Máy bay

từ

693.000

đến

1.655.000

1.700.000 250.000
KS 4 sao 7.862.000 3.300.000
145 SG_DBSCL5Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ – Phú Quốc
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
4,11,18,25/11/2017

2,9,16,23/12/2017

KS 2 + 3 sao 5.982.000 Máy bay

từ

1.342.000

đến

2.980.000

1.900.000 0
KS 3 + 4 sao 7.862.000 3.505.000
146 SG_ÐBSCL6Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Xe
4,11,18,25/11/2017

2,9,16,23,30/12/2017

KS 2 + 3 sao 5.505.000 Đã bao gồm 1.200.000 300.000
4 sao + 2 sao 6.305.000 1.800.000
147 SG_DBSCL7 Tiền Giang – Rạch Giá – Cà Mau – Cần Thơ
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
4,11,18,25/11/2017

2,9,16,23,30/12/2017

3/2/2018

KS 2 + 3 sao 3.280.000 Đã bao gồm 850.000 0
KS 4 sao 4.290.000 1.400.000
148 SG_DBSCL8Rạch Giá – Cà Mau – Cần Thơ – Phú Quốc
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
4,11,18,25/11/2017

2,9,16,23/12/2017

3/2/2018

KS 3 sao 6.278.000 Máy bay

từ

1.342.000

đến

2.980.000

2.050.000 0
KS 4 sao 8.268.000 3.605.000
149 ÐBSCL9Châu Đốc- Hà Tiên- Cà Mau- Bạc Liêu- Cần Thơ- Phú Quốc
(8Ngày – 7Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
4,11,18,25/11/2017

2,9,16,23/12/2017

KS 2 + 3 sao 7.998.000 Máy bay

từ

1.342.000

đến

2.980.000

2.200.000 400.000
KS 3 + 4 sao 9.788.000 3.700.000
180 SG_CG Cần Giờ – Duyên Hải
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe
5,12,19,26/11/2017

3,10,17,24/12/2017

Tiêu chuẩn 722.000 Đã bao gồm 0 50.000
181 SG_BCBình Châu
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe
5,12,19,26/11/2017

3,10,17,24/12/2017

Tiêu chuẩn 650.000 Đã bao gồm 0 50.000
182 SG_VT Vũng Tàu
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe
5,12,19,26/11/2017

3,10,17,24/12/2017

Tiêu chuẩn 495.000 Đã bao gồm 0 50.000
183 SG_VTLHVũng Tàu – Long Hải
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
4,11,18,25/11/2017

2,9,16,23,30/12/2017

KS 2 sao 1.544.000 Đã bao gồm 300.000 100.000
KS 3 sao 1.738.000 500.000
185 SG-MN_CÐCôn Đảo
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 2.995.000 Máy bay

từ

3.267.000

đến

3.300.000

990.000 150.000
200 SG_PTPhan Thiết – Tà Cú
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
4,11,18,25/11/2017

2,9,16,23,30/12/2017

KS 3 sao 1.398.000 Đã bao gồm 300.000 100.000
Resort 3 sao 1.798.000 600.000
Resort 4 sao 2.132.000 850.000
202 SG_PT2Phan Thiết – Hải Đăng Kê Gà – Lâu Đài Vang Rd
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
KS 3 sao 1.398.000 Đã bao gồm 300.000 100.000
Resort 3 sao 1.798.000 600.000
Resort 4 sao 2.132.000 850.000
204 SG_PRPhan Rang
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
3,10,17,24/11/2017 KS 2 sao 2.588.000 Đã bao gồm 400.000 150.000
KS 3 sao 2.729.000 600.000
KS 4 sao 3.262.000 1.000.000
205 NT1Nha Trang-1: Vinpearl Land – Đảo Khỉ
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28/12/2017

KS 3* loại 2 3.192.000 Đã bao gồm 900.000 200.000
KS 3* loại 1 3.592.000 1.350.000
KS 4 sao 4.312.000 1.890.000
206 NT2Nha Trang – 2: Vinpearl Land – Đảo Khỉ
(3Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Tàu
4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28/12/2017

KS 3* loại 2 2.672.000 Tàu hỏa

720.000Đã bao gồm

600.000 150.000
KS 3* loại 1 2.922.000 900.000
KS 4 sao 3.412.000 1.260.000
207 NT3Nha Trang -3: Vinpearl Land – Đảo Khỉ
(3Ngày – 3Đêm) Đi: Tàu, về: Tàu
4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28/12/2017

KS 3* loại 2 2.050.000 Tàu hỏa

1.440.000

300.000 150.000
KS 3* loại 1 2.097.000 450.000
KS 4 sao 2.394.000 630.000
208 NT4Nha Trang – 4 : Vinpearl Land – Đảo Khỉ
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28/12/2017

KS 3* loại 2 3.092.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

900.000 200.000
KS 3* loại 1 3.492.000 1.350.000
KS 4 sao 4.212.000 1.890.000
209 NT5Nha Trang – 5 : Vinpearl Land – Đảo Khỉ
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28/12/2017

KS 3* loại 2 2.942.000 Máy bay

từ

1.738.000

đến

3.310.000

900.000 200.000
KS 3* loại 1 3.342.000 1.350.000
KS 4 sao 4.062.000 1.890.000
210 SG_NT6Nha Trang – 6 ( Khách Tập Trung Tại Ks Nha Trang )
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Xe
3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29/11/2017

1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29/12/2017

KS 3* loại 2 2.397.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

600.000 150.000
KS 3* loại 1 2.664.000 900.000
KS 4 sao 3.310.000 1.260.000
KS 5 sao 5.564.000 3.600.000
211 SG_NT7Nha Trang – 7
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
3,10,17,24/11/2017 KS 3* loại 2 2.537.000 Đã bao gồm 600.000 150.000
KS 3* loại 1 2.804.000 900.000
KS 4 sao 3.450.000 1.260.000
KS 5 sao 5.704.000 3.600.000
212 SG_NT8Nha Trang – 8
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

26/12/2017

2,9/1/2018

KS 3* loại 2 2.397.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

600.000 150.000
KS 3* loại 1 2.664.000 900.000
KS 4 sao 3.310.000 1.260.000
KS 5 sao 5.564.000 3.600.000
220 ÐL1Đà Lạt 1 – Thác Đambri – Đường Hầm Điêu Khắc
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

2,5,7,9,12,14,16,19,21/12/2017

KS 2 sao 2.768.000 Đã bao gồm 390.000 200.000
KS 3* loại 2 3.198.000 900.000
KS 3* loại 1 3.478.000 1.170.000
KS 4* loại 2 3.758.000 1.350.000
KS 4* loại 1 4.138.000 1.725.000
221 ÐL2Đà Lạt 2 – Thác Đambri – Đường Hầm Điêu Khắc
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26/12/2017

KS 2 sao 2.668.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

390.000 200.000
KS 3* loại 2 3.098.000 900.000
KS 3* loại 1 3.378.000 1.170.000
KS 4* loại 2 3.658.000 1.350.000
KS 4* loại 1 4.038.000 1.725.000
222 ÐL3Đà Lạt 3- Thác Đambri – Đường Hầm Điêu Khắc
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26/12/2017

KS 2 sao 2.488.000 Máy bay

từ

1.738.000

đến

3.310.000

390.000 200.000
KS 3* loại 2 2.918.000 900.000
KS 3* loại 1 3.198.000 1.170.000
KS 4* loại 2 3.478.000 1.350.000
KS 4* loại 1 3.858.000 1.725.000
223 SG_ÐL4Đà Lạt -4 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt )
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Tuỳ chọn, về: Xe
3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29/11/2017

1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27/12/2017

KS 2 sao 1.768.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

250.000 150.000
KS 3* loại 2 1.994.000 520.000
KS 3* loại 1 2.180.000 780.000
KS 4* loại 2 2.401.000 900.000
KS 4* loại 1 2.694.000 1.150.000
224 SG_ÐL5Đà Lạt – 5
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
3,10,17/11/2017 KS 2 sao 2.068.000 Đã bao gồm 250.000 150.000
KS 3* loại 2 2.294.000 520.000
KS 3* loại 1 2.480.000 780.000
KS 4* loại 2 2.651.000 900.000
KS 4* loại 1 2.944.000 1.150.000
225 SG_ÐL6Đà Lạt – 6 (khách Tập Trung Tại Ks Đà Lạt)
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Tuỳ chọn, về: Xe
4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30/11/2017

2,28/12/2017

4,11/1/2018

KS 2 sao 1.768.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

250.000 150.000
KS 3* loại 2 1.994.000 520.000
KS 3* loại 1 2.180.000 780.000
KS 4* loại 2 2.401.000 900.000
KS 4* loại 1 2.694.000 1.150.000
226 SG_ÐL7Đà Lạt Tiết Kiệm
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
6,7,13,14,20,21,27,28/11/2017 KS 1 sao 1.190.000 Đã bao gồm 250.000 0
235 SG_NT-ÐL1Nha Trang – Đà Lạt – 1
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe
4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

26/12/2017

2,9,23/1/2018

KS 2 sao 3.598.000 Đã bao gồm 500.000 250.000
KS 3* loại 2 3.990.000 1.170.000
KS 3* loại 1 4.445.000 1.650.000
KS 4 sao 4.990.000 2.060.000
236 SG_NT-ÐL2Nha Trang – Đà Lạt – 2
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

26/12/2017

2,9/1/2018

KS 2 sao 3.360.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

500.000 250.000
KS 3* loại 2 4.015.000 1.170.000
KS 3* loại 1 4.425.000 1.650.000
KS 4 sao 5.110.000 2.060.000
237 SG_NT-ÐL3Nha Trang – Đà Lạt – 3
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30/11/2017

26/12/2017

2,9/1/2018

KS 2 sao 3.230.000 Máy bay

từ

1.738.000

đến

3.310.000

500.000 250.000
KS 3* loại 2 3.885.000 1.170.000
KS 3* loại 1 4.295.000 1.650.000
KS 4 sao 4.980.000 2.060.000
238 SG_NT-ÐL4Nha Trang – Đà Lạt – 4
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Xe
3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29/11/2017

1,27/12/2017

3,10/1/2018

KS 2 sao 2.842.000 Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

375.000 200.000
KS 3* loại 2 3.278.000 900.000
KS 3* loại 1 3.578.000 1.200.000
KS 4 sao 4.077.000 1.890.000
240 SG_PYQNNha Trang – Phú Yên – Quy Nhơn
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe
20/12/2017 KS 3 sao 3.868.000 Đã bao gồm 980.000 0
KS 4 sao 4.798.000 1.450.000
243 SG_PT-NT-ÐLPhan Thiết – Nha Trang – Đà Lạt
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Xe
7,11,14,18,21,25,28/11/2017 KS 3 sao 6.074.000 Đã bao gồm 1.770.000 300.000
KS 4 sao 7.594.000 2.910.000
244 SG_PT-ÐLPhan Thiết – Đà Lạt
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
9,16,23,30/11/2017 KS 3 sao 3.198.000 Đã bao gồm 900.000 200.000
KS 4 sao 4.274.000 1.650.000
250 SG_BMT1Buôn Mê Thuột – Pleiku – Kon Tum
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe
3,10,17,24/11/2017

2/1/2018

KS 2 + 3 sao 4.760.000 Đã bao gồm 1.010.000 250.000
252 SG-MTTN_BMT3Buôn Mê Thuột – Gia Lai – Kon Tum – 3
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
3,10,17,24/11/2017 Đạt chuẩn 4.115.000 Máy bay

từ

1.660.000

đến

3.300.000

735.000 200.000
255 SG_BMT6Buôn Mê Thuột – 6
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
3,10,17,24/11/2017 Đạt chuẩn 2.375.000 Đã bao gồm 475.000 150.000
260 ÐN-H-TÐĐà Nẵng- Hội An – Huế – Động Thiên Đường
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
5,12,16,19,26/11/2017

3,7,10,14,17,21,28,31/12/2017

4,7,14,18,21,25/1/2018

KS 3 sao 3.698.000 750.000 0
KS 4 sao 4.648.000 1.550.000
262 BN-H-TÐBà Nà – Huế – Động Thiên Đường
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 2.998.000 500.000 0
KS 4 sao 3.498.000 900.000
265 SG_DN-HA-H-TDĐà Nẵng – Hội An – Huế – Động Thiên Đường
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
9,23,30/11/2017

23/12/2017

11,27/1/2018

KS 3 sao 5.078.000 Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

975.000 0
KS 4 sao 6.078.000 1.875.000
266 SG_DN-HA-HĐà Đẵng – Hội An – Huế
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
9,23,30/11/2017

23/12/2017

11,27/1/2018

KS 3 sao 4.178.000 Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

675.000 0
KS 4 sao 5.178.000 1.375.000
267 SG_H-TD-DN-HA Huế – Thiên Đường – Đà Nẵng – Hội An
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
11,25/11/2017

2,25/12/2017

13,29/1/2018

KS 3 sao 5.078.000 Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

975.000 0
KS 4 sao 6.078.000 1.875.000
268 SG_-H-TD-DN-HA.2Huế – Thiên Đường – Đà Nẵng – Hội An
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
25/11/2017

2,25/12/2017

13,29/1/2018

KS 3 sao 4.178.000 Máy bay

từ

1.351.000

đến

4.340.000

675.000 0
KS 4 sao 5.178.000 1.375.000
269 SG_DN-H-TDĐà Nẵng – Huế – Thiên Đường
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
10,24/11/2017

1,24/12/2017

12,28/1/2018

KS 3 sao 4.178.000 Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

675.000 0
KS 4 sao 5.178.000 1.375.000
270 SG_DN-HĐà Nẵng – Huế
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
10,24/11/2017

1,24/12/2017

12,28/1/2018

KS 3 sao 3.278.000 Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

450.000 0
KS 4 sao 4.278.000 900.000
271 SG_DN_HAĐà Nẵng – Hội An – Bà Nà
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
9,23,30/11/2017

23/12/2017

11,27/1/2018

KS 3 sao 1.480.000 300.000 0
KS 4 sao 1.680.000 500.000
280 SG_NT-DN-H-TDNha Trang – Đà Nẵng – Huế – Thiên Đường
(7Ngày – 6Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
7,21,28/11/2017

16/12/2017

KS 3 sao 7.865.000 Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

1.575.000 0
KS 4 sao 9.678.000 3.135.000
281 SG_NT-DN-HA-HNha Trang – Đà Nẵng – Hội An – Huế
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
7,21,28/11/2017

16/12/2017

KS 3 sao 6.965.000 Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

1.275.000 0
KS 4 sao 8.778.000 2.635.000
282 SG_NT-DL-DN-H-TDNha Trang – Đà Lạt – Đà Nẵng – Huế – Thiên Đường
(9Ngày – 8Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
9,23/1/2018 KS 3 sao 9.364.000 Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

2.145.000 0
KS 4 sao 11.458.000 3.935.000
283 SG_NT-DL-DN-HNha Trang – Đà Lạt – Đà Nẵng – Huế
(8Ngày – 7Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
9,23/1/2018 KS 3 sao 8.464.000 Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

1.845.000 0
KS 4 sao 10.558.000 3.435.000
284 SG_DL-DN-H-TDĐà Lạt – Đà Nẵng – Huế – Thiên Đường
(7Ngày – 6Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
7,14,21,28/11/2017 KS 3 sao 7.522.000 Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

1.495.000 0
KS 4 sao 8.879.000 2.775.000
285 SG_DL-DN-HĐà Lạt – Đà Nẵng – Huế
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
7,14,21,28/11/2017 KS 3 sao 6.622.000 Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

1.195.000 0
KS 4 sao 7.979.000 2.275.000
300 SG_NT-DN-H-TD-HN-SP Nha Trang – Huế – Hà Nội – Sapa
(14Ngày – 13Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
7,9,14,16,21,23,28,30/11/2017

16/12/2017

KS 3 sao 16.364.000 Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

2.525.000 0
KS 4 sao 20.326.000 5.205.000
301 SG_NT-DN-H-TD-HN-HLNha Trang – Huế – Hà Nội
(11Ngày – 10Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
7,9,14,16,21,23,28,30/11/2017

16/12/2017

KS 3 sao 12.664.000 Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

2.225.000 0
KS 4 sao 16.376.000 4.725.000
302 SG_NT-DL-DN-H-TD-HN-SPNha Trang – Đà Lạt – Huế – Hà Nội – Sapa
(16Ngày – 15Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
7,14,21,28/11/2017

2,9,23/1/2018

KS 3 sao 17.860.000 Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

3.395.000 0
KS 4 sao 22.106.000 6.505.000
303 SG_NT-DL-DN-H-TD-HN-HLNha Trang – Đà Lạt – Huế – Hà Nội
(13Ngày – 12Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
7,14,21,28/11/2017

26/12/2017

2,9,23/1/2018

KS 3 sao 14.160.000 Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

3.095.000 0
KS 4 sao 18.156.000 6.005.000
304 SG_DL-DN-H-TD-HN-SPĐà Lạt – Huế – Hà Nội – Sapa
(14Ngày – 13Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
7,9,14,16,21,23,28,30/11/2017 KS 3 sao 16.020.000 Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

2.445.000 0
KS 4 sao 19.528.000 4.845.000
305 SG_DL-DN-H-HN-HLĐà Lạt – Huế – Hà Nội
(11Ngày – 10Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay
7,9,14,16,21,23,28,30/11/2017 KS 3 sao 12.320.000 Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

2.145.000 0
KS 4 sao 15.578.000 4.365.000
310 SG_DN-H-HN-SPĐà Nẵng – Huế – Hà Nội – Sapa
(12Ngày – 11Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
9,23,30/11/2017

23/12/2017

11,27/1/2018

KS 3 sao 13.726.000 Máy bay

từ

2.600.000

đến

7.297.000

2.225.000 0
KS 4 sao 16.876.000 4.445.000
311 SG_DN-H-HN-HLĐà Nẵng – Huế – Hà Nội
(9Ngày – 8Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
9,23/11/2017

23/12/2017

11,27/1/2018

KS 3 sao 10.026.000 Máy bay

từ

2.600.000

đến

7.297.000

1.975.000 0
KS 4 sao 12.926.000 3.945.000
350 SG_HN-HL-SP Hà Nội – Ninh Bình – Yên Tử – Hạ Long – Sapa – Fansipan
(7Ngày – 6Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
5,28/12/2017

1/2/2018

KS 3 sao 7.998.000 Máy bay

từ

2.228.000

đến

5.994.000

1.250.000 0
KS 4 sao 9.648.000 2.570.000
351 SG-MB_HN-SP-HLHà Nội – Sapa – Đỉnh Fansipan – Ninh Bình – Yên Tử – Hạ Long
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
8,31/12/2017

4/2/2018

KS 3 sao 7.798.000 Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

1.250.000 0
KS 4 sao 9.348.000 2.570.000
352 SG_HN-HLHà Nội – Ninh Bình – Hạ Long
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
5,28/12/2017

1/2/2018

KS 2 sao 3.998.000 Máy bay

từ

2.228.000

đến

5.994.000

750.000 0
KS 3 sao 4.298.000 950.000
KS 4 sao 5.698.000 2.070.000
353 SG-MB_LC-SPLào Cai – Sapa( Đón Khách Tại Ga )
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Tuỳ chọn, về: Tuỳ chọn
KS 3 sao 3.700.000 250.000 0
KS 4 sao 3.950.000 500.000
355 HNSPHL-XHà Nội – Sapa – Ninh Bình – Hạ Long
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 5.790.000 Máy bay

từ

1.665.000

đến

5.994.000

1.400.000 0
KS 4 sao 6.990.000 2.600.000
356 HNSP-XHà Nội – Sapa
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29/11/2017 KS 3 sao 2.999.000 Máy bay

từ

1.665.000

đến

5.994.000

675.000 0
KS 4 sao 3.499.000 1.163.000
357 HNHL-XHà Nội – Ninh Bình – Hạ Long
(3Ngày – 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe
3,6,8,10/11/2017 KS 3 sao 3.516.000 Máy bay

từ

1.665.000

đến

5.994.000

650.000 0
KS 4 sao 3.999.000 1.213.000
400 HN-MB_NBTràng An – Hoa Lư – Bái Đính
(1Ngày – 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe
Tiêu chuẩn 698.000 Đã bao gồm 0 0
401 HN-MB_HLHà Nội – Yên Tử – Hạ Long
(2Ngày – 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe
KS 3 sao 1.950.000 Đã bao gồm 300.000 0
KS 4 sao 2.250.000 600.000
402 HN-SPHà Nội – Lào Cai – Sapa
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 4.200.000 Máy bay

từ

2.298.000

đến

5.994.000

250.000 0
KS 4 sao 4.450.000 500.000
405 SG_TKÐBHà Nội – Hạ Long ( Tiết Kiệm Đặc Biệt)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
5,12,19,26/11/2017 KS 3 sao 2.350.000 Đã bao gồm 950.000 0
405 SG_TKÐBHà Nội – Hạ Long ( Tiết Kiệm Đặc Biệt)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
5,12,19,26/11/2017 KS 3 sao 2.350.000 Đã bao gồm 950.000 0
409 SG_ÐBHà Nội- Lạng Sơn- Cao Bằng- Bắc Kạn
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe
Đạt chuẩn 6.050.000 Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

1.250.000 250.000
411 SG_TBHà Nội- Sơn La – Điện Biên – Mai Châu
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
Tiêu chuẩn 4.590.000 Đã bao gồm 650.000 200.000
412 TBMùa Vàng Tây Bắc – Sapa
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
Đạt chuẩn 3.160.000 Máy bay

từ

2.700.000

đến

4.700.000

750.000 0