Lịch khởi hành quốc tế tháng 02-2018

BẢNG GIÁ

Mã số Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu
Giá tour Phương tiện Phòng đơn Ngoại quốc
500 TETAL_ÐNA-CP1Cambodia: Siemriep – Phnompenh (tết Al 2018)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,18/2/2018 KS 3* và 4* 4.950.000 Đã bao gồm 1.600.000 0
505 TETAL_ÐNA-CP2Cambodia: Bokor – Sihanouk Ville – Đảo Kohrong Saloem – Phnompenh (tết Al 2018)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
17,18,19/2/2018 KS 3* và 5* 5.150.000 Đã bao gồm 1.900.000 0
506 TETAL_ÐNA_TL.FD.TNThái Lan: Bangkok – Pattaya – Safari World – Đảo Coral (28,29 Tết Al)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 7.990.000 2.800.000 0
506A TETAL_ÐNA_TL_TG.TNThái Lan: Bangkok – Pattaya – Safari World – Đảo Coral (28 Tết Al 2018)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
13/2/2018 KS 3 sao 8.690.000 2.800.000 0
507 TETAL_ÐNA_TL.FD-TNThái Lan: Bangkok – Pattaya – Safari World – Đảo Coral (30 Tết Al)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
15/2/2018 KS 3 sao 8.990.000 2.800.000 0
508 TETAL_ÐNA_TL_FD.TNThái Lan: Bangkok – Pattaya – Safari World – Đảo Coral (mùng 1 Tết Al)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 10.990.000 2.800.000 0
509 TETAL_ÐNA_TL_BL.TNThái Lan: Bangkok – Pattaya – Safari World – Đảo Coral (mùng 1 Tết Al)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 10.990.000 2.800.000 0
510 TETAL_ÐNA_TL.VJ.TNThái Lan: Bangkok – Pattaya – Safari World – Đảo Coral (mùng 2 Tết Al)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 11.990.000 2.800.000 0
510A TETAL_ÐNA_TL.VJA.VJThái Lan: Bangkok – Pattaya – Chợ Nổi Bốn Miền – Nong Nooch (mùng 2 Tết)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
17/2/2018 KS 3 sao 12.290.000 2.800.000 0
513 TETAL_ÐNA_TL.VN.YTCThái Lan: Bangkok – Pattaya – Trân Bảo Phật Sơn – Trại Cừu (mùng 3 Tết Al)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
18/2/2018 KS 3 sao 12.688.000 2.800.000 0
515 TETAL_ÐNA_TL.TG.TNThái Lan: Bangkok – Pattaya – Safari World – Đảo Coral (mùng 2,3 Tết Al 2018)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 12.990.000 2.800.000 0
516 TETAL_ÐNA_TL_FD_TNThái Lan: Bangkok – Pattaya – Safari World – Đảo Coral (mùng 8 Tết Al)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 6.990.000 2.800.000 0
518 TETAL_ÐNA_SIN.VJA.VJSingapore – Sentosa (mùng 1 Tết Al)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
16/2/2018 KS 3 sao 14.990.000 5.500.000 0
519 TETAL_ÐNA_SIN.BL.LPOSingapore – Sentosa (mùng 2 Tết Al)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
17/2/2018 KS 3 sao 14.588.000 5.500.000 0
520 TETAL_ÐNA_SIN.VN.YTCSingapore – Sentosa (mùng 3 Tết Al)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
18/2/2018 KS 4 sao 15.988.000 5.500.000 0
521 TETAL_ÐNA_SIN.VJA_VJSingapore – Sentosa (mùng 3,4 Tết Al)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
18,19/2/2018 KS 3 sao 15.390.000 5.500.000 0
523 TETAL_ÐNA_SIN_VJA_VJSingapore – Sentosa (mùng 7 Tết Al)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
22/2/2018 KS 3 sao 12.590.000 5.500.000 0
524 TETAL_ÐNA_MS.OD.ATMalaysia – Genting – Singapore – Garden By The Bay (mùng 2,3 Tết Al 2018)
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
18/2/2018 KS 3 sao 14.990.000 5.900.000 0
525 TETAL_ÐNA_MS.AK.LPOMalaysia – Genting – Singapore – Garden By The Bay (mùng 2 Tết Al 2018)
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 14.990.000 5.500.000 0
526 TETAL_ÐNA_MS.VN.YTCMalaysia – Genting – Singapore – Garden By The Bay (mùng 3 Tết Al 2018)
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
18/2/2018 KS 3 sao 16.988.000 5.900.000 0
528 TETAL_ÐNA_MS.VJ.BVMalaysia – Genting – Singapore – Madame Tussauds (mùng 4 Tết Al 2018)
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
16/2/2018 KS 3 sao 14.990.000 5.900.000 0
535 TETAL_ÐNA_MYM.VN.YTCMyanmar: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo (mùng 2 Tết Al)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
17/2/2018 KS 3 sao 13.888.000 3.500.000 0
538 TETAL_ÐBA.HK.CX.TN Hongkong: Disneyland – Đại Nhĩ Sơn – Tự Do Mua Sắm (30 Tết Al)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
15/2/2018 KS 4 sao 16.990.000 5.500.000 0
540 TETAL_ÐBA_HK.VJ.TN Hongkong: Disneyland – Đại Nhĩ Sơn – Tự Do Mua Sắm (mùng 2 Tết Al)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 4 sao 19.990.000 5.500.000 0
541 TETAL_ÐBA_HK.VJA.VJHongkong – Disneyland – Tự Do Mua Sắm (mùng 3 Tết Al)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
18/2/2018 KS 4 sao 21.490.000 4.800.000 0
542 TETAL_ÐBA_HK.VJA_VJHongkong – Disneyland – Tự Do Mua Sắm (mùng 4 Tết Al)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
19/2/2018 KS 4 sao 20.790.000 4.800.000 0
543 TETAL_ÐBA.HK_CX.TN Hongkong: Disneyland – Đại Nhĩ Sơn – Tự Do Mua Sắm (mùng 7 Tết Al)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
22/2/2018 KS 4 sao 14.690.000 5.500.000 0
543A TETAL_ÐBA_HK.VJA.VJHongkong – Disneyland – Tự Do Mua Sắm (mùng 7 Tết Al)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
22/2/2018 KS 4 sao 17.990.000 4.800.000 0
544 TETAL_ÐBA.HK-TQ_HX_TN Hongkong – Thẩm Quyến (mùng 1 Tết)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
16/2/2018 KS 3* và 4* 17.990.000 5.000.000 0
546 TETAL_ÐBA_HK-TQ_HX.TNHongkong – Thẩm Quyến – Quảng Châu (mùng 1 Tết Al)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 4*+ 3* 18.990.000 5.000.000 0
547 TETAL_ÐBA_HK-TQ_CX.TNHongkong – Thẩm Quyến – Quảng Châu (mùng 1,2 Tết Al)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 4*+ 3* 18.990.000 5.000.000 0
550 TETAL_ÐBA_HK-TQ.HX.TNHongkong – Thẩm Quyến – Quảng Châu (mùng 5 Tết Al)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 4*+ 3* 16.990.000 5.000.000 0
566 TETAL_ÐBA_HQ4.KE.TNHàn Quốc: Seoul – Đảo Nami – Lotte World (mùng 1 Tết Al 2018)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 4 sao 19.988.000 4.500.000 0
566A TETAL_ÐBA_HQ4.7C.TNHàn Quốc: Seoul – Đảo Nami – Lotte World – Trượt Tuyết (mùng 2 Tết Al 2018)
(4Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 4 sao 20.990.000 4.500.000 0
567 TETAL_ÐBA_HQ1.OZ.LPOHàn Quốc: Seoul – Đảo Jeju – Trượt Tuyết (mùng 2 Tết Al 2018)
(5Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
17/2/2018 KS 4 sao 24.890.000 4.500.000 0
568 TETAL_ÐBA_HQ4.TW.TNHàn Quốc: Seoul – Đảo Nami – Lotte World – Trượt Tuyết (mùng 2,3,4 Tết Al 2018)
(4Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 4 sao 20.990.000 4.500.000 0
568A TETAL_ÐBA_HQ1.OZ.MTHàn Quốc: Seoul – Đảo Jeju – Trượt Tuyết (mùng 3 Tết Al 2018)
(5Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
18/2/2018 KS 3* và 4* 27.990.000 10.000.000 0
569 TETAL_ÐBA_HQ4.OZ.YTCHàn Quốc: Seoul – Đảo Nami – Trượt Tuyết – Lotte World (mùng 4 Tết Al 2018)
(4Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
19/2/2018 KS 4 sao 23.788.000 5.500.000 0
570 TETAL_ÐBA_HQ4.VN.ATHàn Quốc: Seoul – Đảo Nami – Everland (mùng 4 Tết Al 2018)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
19/2/2018 KS 3 sao 18.990.000 4.000.000 0
571 TETAL_ÐBA_HQ1.OZ.ATHàn Quốc: Seoul – Đảo Nami – Đảo Jeju – Everland (mùng 4 Tết Al 2018)
(5Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
19/2/2018 KS 3 sao 22.990.000 4.500.000 0
574 TETAL_ÐBA_NB3.NH.HISNhật Bản: Tokyo – Núi Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka (cung Đường Vàng – Mùng 1 Tết Al)
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
16/2/2018 KS 3 sao 43.990.000 4.500.000 0
575 TETAL_ÐBA_NB1.NH.YTCNhật Bản: Tokyo – Disneyland – Núi Phú Sĩ – Hakone (mùng 1 Tết Al)
(7Ngày – 6Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
16/2/2018 KS 3 sao 44.688.000 10.000.000 0
577 TETAL_ÐBA_NB2.VN.YTCNhật Bản: Tokyo – Núi Phú Sĩ – Kyoto – Kobe – Osaka (cung Đường Vàng – Mùng 3 Tết Al)
(5Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
18/2/2018 KS 3 sao 47.988.000 10.500.000 0
579 TETAL_ÐBA_NB3.VN.HISNhật Bản: Tokyo – Núi Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka (cung Đường Vàng – Mùng 4 Tết Al)
(6Ngày – 6Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
19/2/2018 KS 3 sao 44.990.000 5.500.000 0
581 TETAL_ÐBA_DL3.JW.TNĐài Loan: Đài Bắc – Đài Trung – Gia Nghĩa – A Lý Sơn (mùng 1 Tết)
(5Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
21/2/2018 KS 3 sao 16.999.000 4.200.000 0
583 TETAL_ÐBA_DL3.JW_TNĐài Loan: Đài Bắc – Đài Trung – Gia Nghĩa – A Lý Sơn (mùng 1 Tết)
(5Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 17.999.000 4.200.000 0
584 TETAL_ÐBA_DL3.BL.YTCĐài Loan: Đài Bắc – Đài Trung – Gia Nghĩa – A Lý Sơn (mùng 2 Tết)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
17/2/2018 KS 3 sao 20.988.000 4.500.000 0
585 TETAL_ÐBA.DL4.AE.TN Đài Loan: Đài Trung – Cao Hùng – Nam Đầu – Đài Bắc (mùng 1,2,3 Tết Al)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 18.990.000 5.000.000 0
586 TETAL_ÐBA_DL4.VJ.TNĐài Loan: Đài Bắc – Đài Trung – Gia Nghĩa – A Lý Sơn – Cao Hùng (mùng 2 Tết Al)
(5Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
17/2/2018 KS 3 sao 20.990.000 4.200.000 0
587 TETAL_ÐBA_DL4.CI.YTCĐài Loan: Đài Bắc – Đài Trung – Gia Nghĩa – A Lý Sơn – Cao Hùng (mùng 3 Tết Al)
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
18/2/2018 KS 3 sao 21.988.000 4.500.000 0
620 TETAL_TÐ_DUBAI.EK.ATDubai – Abu Dhabi (mùng 2 Tết Al)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
17/2/2018 KS 4 sao 41.999.000 5.500.000 0
1001 ÐNA_CP1Cambodia: Siemriep – Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
1,8/2/2018

1,8,15,22,29/3/2018

KS 3* và 4* 3.850.000 Đã bao gồm 1.400.000 0
1005 ÐNA-CP2Cambodia: Bokor – Sihanouk Ville – Phnompenh
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe
1,8/2/2018

1,8,15,22,29/3/2018

KS 3* và 5* 3.750.000 Đã bao gồm 1.600.000 0
1050 ÐNA_TL.9W.LPOThái Lan: Bangkok – Pattaya
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 5.990.000 2.300.000 0
1086 ÐNA_TL.FD.PFThai Lan: Bangkok – Pattaya – Đảo Coral
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
26,27,28,29/1/2018 KS 3 sao 5.500.000 2.500.000 0
1087 ÐNA_TL.BL.TNThai Lan: Bangkok – Pattaya – Đảo Coral (siêu Tiết Kiệm)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
7,28/2/2018 KS 3 sao 6.390.000 2.300.000 0
1094 ÐNA_TL.BL_LPO Thái Lan: Bangkok – Pattaya – Trân Bảo Phật Sơn (siêu Tiết Kiệm)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
27/1/2018 KS 3 sao 6.288.000 2.300.000 0
1105 ÐNA_SIN.VJA.VJSingapore – Sentosa
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 9.990.000 4.500.000 0
1139 ÐNA_SIM1.VJ.TN Singapore – Indonesia – Malaysia
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 10.390.000 5.500.000 0
1140 ÐNA_SM.VJ.VHSingapore – Vườn Chim Jurong – Malaysia – Cao Nguyên Genting
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 4*+ 3* 11.688.000 5.500.000 0
1141 ÐNA_MA-SINMalaysia – Singapore
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
Tiêu chuẩn 9.990.000 4.600.000 0
1145 ÐNA_SM.VJ.VHMalaysia – Singapore – Vườn Chim Jurong
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
13/3/2018 KS 4*+ 3* 11.888.000 5.500.000 0
1175 ÐNA_BL-BR.BI.VYĐảo Bali – Brunei (đã Giảm 500.000/khách – Chương Trình Cao Cấp)
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
0 0 0
1195 ÐNA_MYM.VN.TNHành Hương Myanmar: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 10.890.000 1.900.000 0
1230 ÐBA_HK1.VJ.TN Hongkong: Disneyland – Đại Nhĩ Sơn – Tự Do Mua Sắm
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
3,10,17,24/3/2018 KS 4 sao 11.490.000 4.500.000 0
1236 ÐBA_HK1.CX.TNHongkong: Disneyland – Đại Nhĩ Sơn – Tự Do Mua Sắm
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
8/2/2018

8,15,22,29/3/2018

KS 4 sao 12.990.000 4.500.000 0
1294 ÐBA_HK-TQ3.CX.TNHongkong – Quảng Châu – Thẩm Quyến
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
27/1/2018

3,10/2/2018

3,10,31/3/2018

KS 3* và 4* 13.990.000 2.500.000 0
1295 ÐBA_HK-TQ3.HX.TNHongkong – Quảng Châu – Thẩm Quyến
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
4/2/2018

16,23,30/3/2018

KS 4*+ 3* 12.990.000 2.500.000 0
1298 ÐBA_TQ.CZ.TNTrung Quốc: Bắc Kinh – Thượng Hải – Tô Châu – Hàng Châu
(7Ngày – 7Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
3,17,31/3/2018 KS 4 sao 14.990.000 2.800.000 0
1321 ÐBA_TQ4.CA.TN Trung Quốc: Bắc Kinh – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
16,23/3/2018 KS 4 sao 15.990.000 4.500.000 0
1342 ÐBA_HQ3.7C.TN Hàn Quốc: Seoul – Đảo Nami – Trượt Tuyết
(4Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 4 sao 13.990.000 3.500.000 0
1343 ÐBA_HQ3.VJ.MT Hàn Quốc: Seoul – Lotte World – Trượt Tuyết
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
26/1/2018 KS 3 sao 13.900.000 4.500.000 0
1350 ÐBA_HQ3.VJ.TNHàn Quốc: Seoul – Đảo Nami – Everland (giá Đã Giảm 1.000.000/khách – Siêu Tiết Kiệm)
(4Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
4,18/3/2018 KS 3 sao 11.990.000 3.000.000 0
1354 ÐBA_HQ3.VJ_TNHàn Quốc: Seoul – Đảo Nami – Everland (giá Đã Giảm 1.000.000/khách -mùa Hoa Đào)
(4Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
25/3/2018

1,8,15,22/4/2018

KS 3 sao 12.990.000 3.000.000 0
1416 ÐBA_HQ4.VJ.MTHàn Quốc: Seoul – Everland – Đảo Nami (mùa Hoa Đào)
(4Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
22,29/3/2018

5,12/4/2018

10,17,24/5/2018

KS 3 sao 13.990.000 4.500.000 0
1417 ÐBA_HQ2.OZ.MTHàn Quốc: Seoul – Jeju – Nami – Everland – Kim Chi Matang (mùa Hoa Đào)
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
29/3/2018 KS 4 sao 22.990.000 8.000.000 0
1418 ÐBA_HQ4.VJ.MTHàn Quốc – Siêu Tiết Kiệm
(4Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
27/3/2018 KS 3 sao 14.500.000 4.500.000 0
1420 ÐBA_NB1.VN.TNNhật Bản: Tokyo – Núi Phú Sĩ – Hakone (siêu Tiết Kiệm)
(4Ngày – 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
27/1/2018

3/3/2018

KS 3 sao 24.990.000 3.900.000 0
1425 ÐBA_NB4.VN.HISMiền Nam Nhật Bản: Fukuoka – Nagasaki – Oita – Saga – Lễ Hội Hoa Tulip – Shopping (mùa Hoa Đào)
(5Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
25/3/2018 KS 3 sao 33.990.000 4.500.000 0
1455 ÐBA_NB2.CX.TNNhật Bản: Tokyo – Hakone – Núi Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka (mùa Lá Đỏ)
(6Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 31.990.000 5.500.000 0
1456 ÐBA_DL_VJ.KVĐài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 8.990.000 3.000.000 0
1465 ÐBA_DL3.JW.TNĐài Loan: Đài Bắc – Đài Trung – Gia Nghĩa – A Lý Sơn
(5Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
28/1/2018

4/2/2018

KS 3 sao 10.990.000 3.000.000 0
1469 ÐBA_DL2.VJ_TN Đài Loan: Đài Bắc – Đài Trung – Nam Đầu – A Lý Sơn – Cao Hùng
(5Ngày – 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
27/1/2018

10,17,24/3/2018

KS 3 sao 10.990.000 3.000.000 0
1475 ÐBA_DL4.AE.TNĐài Loan: Đài Trung – Cao Hùng – Gia Nghĩa – Đài Bắc (siêu Khuyến Mãi – Hàng Không China Air -giá Đã Giảm 1.000.000 Vnđ)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
26/1/2018

2,9,23/2/2018

2,9,16,23,30/3/2018

KS 3 sao 10.990.000 3.500.000 0
1565 NA.MAL1.SQ_VYẤn Độ Dương: Thiên Đường Biển Maldives
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
Resort 4 sao 35.990.000 11.990.000 0
1810 TÐ_DUBAI.EY.TN Abu Dhabi – Dubai (siêu Tiết Kiệm – Giảm Ngay 1.000.000/khách Đăng Ký Ngày 10/11 Và 1/12)
(5Ngày – 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
1/2/2018 KS 4 sao 22.990.000 5.500.000 0
1830 NA_BHU-NE.CX.VYCKhám Phá Bhutan – Nepal (gía Đã Giảm 2.000.000 Vnđ)
(9Ngày – 8Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 4 sao 57.990.000 3.700.000 0
1955 AUM_US2.TAYLos Angeles – Las Vegas – San Francisco – San Jose
(10Ngày – 9Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 75.900.000 11.000.000 0
2025 AUM_AU2.BLOAustralia: Melbourne – Sydney
(7Ngày – 6Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay
KS 3 sao 57.990.000 9.000.000 0