Hàn Quốc: Seoul – Đảo Nami – Everland

Giá : 13,990,000 VNĐ

Thời gian : 4 ngày 3 đêm

Hàn Quốc: Seoul – Đảo Nami – Everland (mùa Lá Đỏ)

Giá : 13,990,000 VNĐ

Thời gian : 5 ngày 4 đêm

Hàn Quốc: Seoul – Đảo Jeju – Nami – Everland (siêu Tiết Kiệm)

Giá : 17,690,000 VNĐ

Thời gian : 6 ngày 5 đêm

Trung Quốc: Bắc Kinh – Thượng Hải – Tô Châu – Hàng Châu

Giá : 14,990,000 VNĐ

Thời gian : Trên 6 ngày

Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành (siêu Tiết Kiệm)

Giá : 9,990,000 VNĐ

Thời gian : 5 ngày 4 đêm

Hongkong – Quảng Châu – Thẩm Quyến

Giá : 13,690,000 VNĐ

Thời gian : 5 ngày 4 đêm

Hongkong – Quảng Châu – Thẩm Quyến

Giá : 13,990,000 VNĐ

Thời gian : 5 ngày 4 đêm

Disneyland – Đại Nhĩ Sơn – Tự Do Mua Sắm

Giá : 12,690,000 VNĐ

Thời gian : 4 ngày 3 đêm

Hongkong: Disneyland – Đại Nhĩ Sơn – Tự Do Mua Sắm

Giá : 13,690,000 VNĐ

Thời gian : 4 ngày 3 đêm

BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU

Giá : 15,990,000 VNĐ

Thời gian : 7 ngày 6 đêm