Trung Quốc: Bắc Kinh – Thượng Hải – Tô Châu – Hàng Châu

Giá : 14,990,000 VNĐ

Thời gian : Trên 6 ngày