Đà Nẵng – Bangkok – Pattaya 4N Bay Air Asia

Giá : 6,390,000 VNĐ

Thời gian : Trên 7 ngày

Đà Nẵng – Tokyo – Yamanashi – Hakone – Narita 5N Bay VN

Giá : 25,990,000 VNĐ

Thời gian : 5 ngày 4 đêm

Đà Nẵng – Bangkok – Pattaya 5N Bay Air Asia Tết Dương Lịch

Giá : 7,290,000 VNĐ

Thời gian : 5 ngày 4 đêm

Đà Nẵng – Dubai – Abu dhabi – Sa mạc Safari 6N

Giá : 24,990,000 VNĐ

Thời gian : 6 ngày 5 đêm

Đà Nẵng – Đảo Jeju 4N

Giá : 7,490,000 VNĐ

Thời gian : 4 ngày 3 đêm

Đà Nẵng – Malaysia – Kuala Lumpur – Cao nguyên Genting 3N

Giá : 6,990,000 VNĐ

Thời gian : 3 ngày 2 đêm

Đà Nẵng/Huế – Thakhet – Vientiane – Savanakhet 5 Ngày

Giá : 5,990,000 VNĐ

Thời gian : 5 ngày 4 đêm

Đà Nẵng – Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng 5N

Giá : 9,500,000 VNĐ

Thời gian : 5 ngày 4 đêm

HCM – Kyoto- Osaka – Kobe – Nagoya – Yamanashi – Tokyo 6N Bay VN

Giá : 33,900,000 VNĐ

Thời gian : 6 ngày 5 đêm

HCM – Fukushima – Tochigi – Saitama – Tokyo 6N Bay VN

Giá : 27,900,000 VNĐ

Thời gian : 6 ngày 5 đêm

HCM – Langkawi – Kuala Lumpur 5 Ngày

Giá : 14,990,000 VNĐ

Thời gian : 5 ngày 4 đêm

HCM – Singapore 4 Ngày Fullday, Shopping Xuyên Quốc Gia

Giá : 8,599,000 VNĐ

Thời gian : 4 ngày 3 đêm

HCM/ Cần Thơ – Penang – Kuala Lumpur 5 Ngày Bay Air Asia

Giá : 9,990,000 VNĐ

Thời gian : 5 ngày 4 đêm

HCM – Kansai – Kyoto – Osaka 4N Bay VJ

Giá : 19,990,000 VNĐ

Thời gian : 4 ngày 3 đêm