Hongkong – Quảng Châu – Thẩm Quyến

Thời gian : 5 ngày 4 đêm

Hongkong – Quảng Châu – Thẩm Quyến

Thời gian : 5 ngày 4 đêm